Όλοι μας έχουμε συνδυάσει τον χειμώνα με την χαλάρωση και τις όμορφες στιγμές μπροστά από το τζάκι. Για την σωστή του λειτουργία όμως ένα τζάκι χρειάζεται και μια σωστή σήτα που θα αποτελέσει τόσο ένα διακοσμητικό στοιχείο στην ήδη όμορφη ατμόσφαιρα αλλά θα λειτουργήσει και ως προστατευτικό από τις στάχτες του τζακιού.