Ένα καθαρός και διατηρημένος κήπος, μας φτιάχνει τη διάθεση. Διατηρήστε το γκαζόν σας καθαρό, από τα πεσμένα φύλλα, και την περιττή βρωμιά που μπορεί να μαζευτεί χαλώντας την εικόνα και την υγεία του, με τα ηλεκτρικά σάρωθρα που θα βρείτε διαθέσιμα στην Homeville. Είναι ικανά να αφαιρούν κάθε λογής φύλλα, πεσμένα κλαδικά και χόρτα ενώ το ύψος τους μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους.