Η φρέζα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο κατάλληλο για την καλλιέργεια του εδάφους, για μικρούς και μεσαίους χώρους, καθώς και για χαλάρωση του εδάφους για εύκολη ενσωμάτωση λιπάσματος ή κοπριάς. Αυτός ο καλλιεργητής είναι φιλικός προς τον χρήστη και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά σε περιορισμένους χώρους, όπως σε θάμνους, δέντρα κλπ.