Η εδαφοκάλυψη απαιτεί μια διαδικασία απαραίτητη για την προστασία και την βελτίωση των φυτών. Στην Homeville διαθέτουμε αξεσουάρ απαραίτητα για να χρησιμεύσουν σε μια σωστή εδαφοκάλυψη. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που διαθέτουμε, όπως τους συνδετήρες στερέωσης στο ύφασμα της εδαφοκάλυψης και προστατέψτε το έδαφος και τα φυτά σας, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.