Το κατάστημά μας διαθέτει κεραμικές ή επαγωγικές εστίες με αισθητήρες αφής, οι οποίες είναι ασφαλείς και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανθεκτικότητα. Οι λειτουργίες που διαθέτουν είναι προηγμένης τεχνολογίας καθώς οι εστίες έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες που ελέγχουν την θερμοκρασία και απενεργοποιούν την εστία σε περίπτωση που υπερθερμανθεί η κουζίνα ή ξεχάσετε να την απενεργοποιήσετε.